Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

ankess
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się - we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— xx

May 21 2015

ankess
5054 a7d3
Reposted byajlovebonjovitynyIuliaSammthings
ankess
9773 f415
Reposted bytynyIuliasoftlySammthings
ankess
6297 9c63
Reposted byajlovebonjovisoftlySammthings
ankess
8290 3a01 500
Reposted bymmajeczkaasoftlyzizz
ankess
9483 2c81
Reposted bysoftly softly
ankess
0599 2910
Reposted byhispermissionviolethillsoftlynieznajomasarkastycznatristealliwantisyouruinyourdayminorisboroprecelka
ankess
3081 ec67
Reposted byblubracassiopeia89gefuhlvollsoftly
ankess
3234 a6f7
Reposted byEvrydayJunglistsoftly
ankess
3254 558f
Reposted byblubracassandra2707delgadawhatevernevermindsoftlylily931lanuchrainonthebrainstormymindNaja

May 19 2015

2571 8eed 500
Reposted bylittlepleasuresoftly

May 18 2015

ankess
Zaciągam się tobą choć nie palę
— Maria Peszek
Reposted bysoftly softly

May 15 2015

ankess
1714 ef28
Reposted bysoftlylittlepleasurefollowedjstrblawakenedelskedematussporte-parolerawruapartHaereensomme
ankess
6652 5542
Reposted bytiredeverydayfugufiszunpredictableesuelueblue

May 13 2015

ankess
0585 894d
ankess
6400 5092

W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
Reposted fromzenibyja zenibyja viacold-hearted cold-hearted

May 12 2015

ankess
5446 bdae
Reposted bycold-hearted cold-hearted
ankess
5346 776a
Reposted bycold-hearted cold-hearted
ankess
5060 f36f
Reposted byohwowlovelyprincessconsuelagreatdayforfreedomlandofmagicwithoutendAinsworthCassmagolek22cold-heartedwiecznezapaleniesystemuprocedursorrisoartificialemetadondianthussSurvivedGirlbadbloodmagolek22tristegive--me--lovetristeznikajaczamknioczyalliwantisyouruinyourdayborozajaranaazyciemx33frenchinhaleifyouleavebadbloodqazwsxedcrfvtgbmaniamaniaLovelyMollylottibluebelliambass
ankess
5039 70bd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl